ДЕТАЛЬНО ПРО СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

Освітня програма
Економічна кібернетика

Спеціальність
«Економіка»

Сучасний світ – світ інформаційних технологій, світ інновацій, світ фінансів

Що таке Економічна кібернетика

Економічна кібернетика – це науковий напрям, у якому застосовуються ідеї і методи кібернетики, науки про загальні закони керування, до економічних систем.

Кібернетик – це сучасний фахівець, який досконало володіє комп’ютерною технікою і при виникненні різноманітних проблемних ситуацій на підприємствах і організаціях допомагає не тільки обрати дійсно правильне рішення, але й може передбачити небезпечну економічну ситуацію і попередити її. Без фахівців з економічної кібернетики у підприємств немає шансів приймати ефективні та правильні рішення. Практично всі рішення, від інвестиції в валюту і акції, до покупки та продажу цілих підприємств на заході приймаються не за наказом керівництва, а на основі чітких і точних математичних розрахунків – моделювання.

Програма фахової підготовки з економічної кібернетики максимально наближена до сучасних світових стандартів освіти. Студенти вже з першого курсу одержують важливі навички економіко-математичного моделювання та експлуатації сучасних програмних продуктів і комп’ютерних систем при дослідженні конкретних економічних об’єктів, прогнозуванні та аналізі різноманітних процесів економіки.

Які пакети прикладних програм використовуються під час навчання:

 • MS Visual Studio NET, Delphi 2006, JAVA, Adobe Photoshop, Macromedia Flash, Adobe PageMaker
 • Math Cad 15, Maple 14, MATLAB R2009a, STATISTIСA x.x, Matrixer
 • Curve Expert Professional, Any Logiс 7.2.0, BPWin (Process Modeler r 7)
 • ІС «ПАРУС» – Предприятие 7.4, УКС – кадри, ОДБ «Скарб», ПК «Акціонер», KIC «ГАЛАКТИКА», 1С: Підприємство x.x

Основні дисципліни фахової підготовки:

 • алгоритмізація та програмування процедур обробки інформації
 • економіко-математичні методи і моделі
 • економічна кібернетика
 • інформатика
 • комп’ютеризована обробка економічної інформації
 • комп’ютерна графіка
 • мова SQL
 • прогнозування соціально-економічних процесів
 • технологія проектування та адміністрування БД і СД
 • web-програмування
 • моделювання в управління соціально-економічними системами
 • моделювання системних характеристик в економіці
 • нейро-нечіткі технології моделювання економічних систем
 • проектування АСУ в галузі
 • управління ризиком у реальному секторі економіки

Це важливо!

Предмети ЗНО для вступу:

 • Українська мова та література (коеф. 0.2)
 • Історія України (коеф. 0.4)
 • Математика або Іноземна мова (коеф. 0.3)

Можливий вступ на рівень:

 • бакалавра
 • магістра

Вартість навчання:

 • Денна форма:
  • бакалавр - 8700 грн./рік
  • магістр - 10450 грн./рік
 • Заочна (дистанційна) форма:
  • бакалавр - 5170 грн./рік
  • магістр - 7370 грн./рік

Випускники можуть обіймати посади:

 • адміністратора баз даних
 • аналітика з комп’ютерних комунікацій, комп’ютерного банку даних
 • аналітика комп’ютерних систем
 • головного адміністратора
 • головного фахівця із програмного забезпечення
 • економіста-аналітика
 • експерта з питань комп’ютеризації
 • інженера з організації керування виробництвом, комп’ютерних систем, програмного забезпечення комп’ютерів
 • конструктора комп’ютерних систем
 • менеджера з ефективності підприємства
 • системного програміста
 • фахівця з прийняття рішень
 • фахівця з фінансово-економічної безпеки
 • викладача вищого навчального закладу

Додаткова інформація для завантаження:

Наші контакти:

Наша адреса: вул. Коваля, 3, м. Полтава, 36014

Кафедра Економіки підприємства та економічної кібернетики: каб. № 127

Тел.: (0532) 509-205

Е-mail: ec.pusku@gmail.com

Завідувач кафедри: к.ф.-м.н., професор Ємець Єлизавета Михайлівна

Сайт кафедри: www.ek.puet.edu.ua

Заповни анкету –
отримай знижку на навчання!

Для консультації зв`яжись з нами будь-яким зручним способом.

 
(0532) 50-25-62

primcom@uccu.org.ua

Ваші дані у безпеці