ДЕТАЛЬНО ПРО СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

Освітня програма
Педагогіка вищої школи

Спеціальність
«Освітні, педагогічні науки»

Що таке Педагогіка вищої школи

Актуальність підготовки магістрів з «Педагогіки вищої школи» обумовлена активним входженням України в європейський освітній простір, необхідністю впровадженням інноваційних технологій навчання, відсутністю психолого-педагогічної підготовки у студентів та викладачів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, значна частина яких не мають педагогічної освіти.

Студенти, які вже мають диплом бакалавра, спеціаліста чи магістра і бажають стати викладачем вищого навчального закладу, можуть отримати ступінь магістра зі спеціалізації «Педагогіка вищої школи» з правом викладання у вищому навчальному закладі.

Магістерська підготовка за цією спеціалізацією дає старт новим можливостям, професійному успіху й кар’єрному росту, тому що: ХХІ століття  – час безперервної освіти («long life education»); зростання престижу професії педагога (на великих фірмах впроваджується «coaching»– наставництво).

Які пакети прикладних програм використовуються під час навчання:

 • MS Office (Word, Excel, Power Point)
 • системи комп’ютерного тестування, навчальні матеріали, створені на платформі Moodle

Основні дисципліни фахової підготовки:

 • інформаційні технології в освіті
 • дидактичні системи у вищій школі
 • проектування професійної діяльності та підготовки фахівця
 • педагогічна майстерність викладача вищої школи
 • педагогічна та професійна психологія
 • педагогічний контроль в системі освіти
 • системний підхід у вищій школі
 • теорія і практика вищої професійної освіти в Україні
 • соціальна та екологічна безпека діяльності
 • новітні інноваційні технології у вищій школі
 • культура наукової мови
 • державні стандарти освіти і національне освітнє законодавство
 • основи лідерства
 • загальні основи педагогіки
 • методологія та логіка наукових досліджень
 • планування і організація навчального процесу у вищій школі
 • організація виховної роботи у вищому навчальному закладі
 • управління вищим навчальним закладом
 • фізична культура та психофізіологічний тренінг

Це важливо!

Можливий вступ на рівень:

 • тільки магістра

Вартість навчання (вступ 2016):

 • Денна форма:
  • магістр - 10450 грн./рік
 • Заочна (дистанційна) форма:
  • магістр - 7370 грн./рік

Випускники можуть обіймати посади:

 • асистента
 • викладача вищого навчального закладу (технікуму, коледжу, інституту, університету)
 • завідувача навчальною лабораторією
 • методиста вищої категорії
 • молодшого наукового співробітника

 

Педагогіка вищої школи   Педагогіка вищої школи

Додаткова інформація для завантаження:

Наші контакти:

Наша адреса: вул. Коваля, 3, м. Полтава, 36014

Кафедра педагогіки та суспільних наук: каб. № 321

Тел.: (0532) 50-91-69

Е-mail: strelnikov-kurs@rambler.ru

Завідувач кафедри: д. пед.н., професор Стрельніков Віктор Юрійович

Сайт кафедри: www.culture.puet.edu.ua

Заповни анкету –
отримай знижку на навчання!

Для консультації зв`яжись з нами будь-яким зручним способом.

 
(0532) 50-25-62

primcom@uccu.org.ua

Ваші дані у безпеці