ДЕТАЛЬНО ПРО СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

Освітня програма
Товарознавство і комерційна діяльність

Спеціальність
«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Що таке Товарознавство і комерційна діяльність

Підготовка фахівців з освітньої програми «Товарознавство і комерційна діяльність» здійснюється за сучасними інно­ва­ційними та інформаційними техно­ло­гіями, що забезпечує високий рівень підго­товки фахівців при вивченні циклу соціально-економічних, фундаментальних, профе­сійно-орієнтованих і спеціальних дисцип­лін.

Майбутні фахівці одержують не тільки глибокі знання і нави­чки з товарознавства, комер­цій­ної діяльності та експертизи продовольчих і непродовольчих товарів, а й оволодівають основами технологій виробництва, логістики та тор­гівлі товарами масового спожи­вання та методами управління, які забезпечують високу якість і конкурентоспро­можність това­рів на вітчизняному та світо­вому ринках.

Практичний досвід товарознавці набу­вають на провідних торгових під­приємствах Полтавщини, України та зарубіжжя.

 

Студенти мають можливість проходження стажування за кордоном:

 • Туреччина (мережа готелів Papillon Hotels, Gloria Hotels&Resorts, готелі Spice Hotel&SPA, Calista Luxury Resort, Kaya Palazzo Resort, Cornelia De Luxe Resort)
 • Греція (готелі Kyllini Beach Resort, Porto Carras, Louis Zante Beach, Fodele Beach Hotel Blue Marine Resort & SPA)
 • Літня програма стажування Work & Travel USA
 • Німеччина (програми ZAV, ZAV2)

Стажування проходить в департаментах: “Food and beverage”, “Service”, “Housekeeping”, “Seller”, “Courier”

Основні дисципліни фахової підготовки:

 • товарознавство (продовольчих, непродовольчі товари)
 • ідентифікація та фальсифікація товарів
 • комерційна діяльність на ринку товарів та послуг
 • електронна комерція
 • організація торгівлі
 • міжнародна торгівля
 • торговельна логістика
 • технічне регулювання
 • основи екології та безпека товарів народного споживання

Це важливо!

Предмети ЗНО для вступу:

 • Українська мова та література (коеф. 0.2)
 • Історія України (коеф. 0.4)
 • Математика або Географія (коеф. 0.3)

Можливий вступ на рівень:

 • бакалавра
 • магістра

Вартість навчання (вступ 2016):

 • Денна форма:
  • бакалавр - 8700 грн./рік
  • магістр - 10450 грн./рік
 • Заочна (дистанційна) форма:
  • бакалавр - 5290 грн./рік
  • магістр - 7370 грн./рік

Випускники можуть обіймати посади:

 • керівника торговельного підпри­ємства
 • керівника торговельного пред­став­ництва, виробничого об’єднання, фірми
 • начальника відділу з вивчення кон’юнктури і попиту
 • начальника комерційного від­ділу
 • начальника відділу збуту
 • директора торговельного ринку
 • начальника інспекції контролю якості
 • товарознавця
 • комерційного агента
 • торгового брокера, дилера
 • торговельного інспектора
 • інспектора з контролю якості
 • організатора із постачан­ня/збу­ту
 • завідувача товарного складу

 

Товарознавство і комерційна діяльність   Товарознавство і комерційна діяльність

Додаткова інформація для завантаження:

Наші контакти:

Наша адреса: вул. Коваля, 3, м. Полтава, 36014

Кафедра Деканат факультету товарознавства, торгівлі та маркетингу: каб. 501, 502

Тел.: (05322) 2-18-14

Е-mail: tkfdecan@uccu.org.ua

Завідувач кафедри: к.е.н., професор Тягунова Наталія Михайлівна

Сайт кафедри: www.puet.edu.ua/uk/fakulteti/dekanat-fakultetu-tovaroznavstva-torgivli-ta-marketingu

Заповни анкету –
отримай знижку на навчання!

Для консультації зв`яжись з нами будь-яким зручним способом.

 
(0532) 50-25-62

primcom@uccu.org.ua

Ваші дані у безпеці